Gezichtslotion Emulsie

Een emulsie is een mengsel dat bestaat uit niet-mengbare vloeistoffen die onder normale omstandigheden geen stabiel en homogeen mengsel vormen. Als de twee vloeistoffen van elkaar scheiden ziet u een tweelagensysteem.

Nouvelle Cosmétique, alleen het allerbeste is goed genoeg!